ต่อวีซ่าไทย1ปี วีซ่าไทยระยะยาว วีซ่าไทย วีซ่าเกษียณอายุ วีซ่านักเรียน ต่อวีซ่าไทยท่องเที่ยว https://www.siamphranakhon.com/

 

ต่อวีซ่าไทย ขอวีซ่าไทย1ปี วีซ่าเกษียณอายุ
วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน วีซ่าระยะยาว
THAI VISA SER­VICE FREE CON­SUL­TANT
Con­sul­ta­tion for Thai visa for for­eign­ers to stay in Thai­land Retire­ment visa, Thai wife/​Husband visa, Stu­dents visa, Non ​O visa
การต่อวีซ่าไทยสำหรับชาวต่างชาติ
THAV­ISA ทางเรารับให้คำปรึกษาการต่อวีซ่าไทยของชาวต่างชาติที่ต้องการพำนักอยู่ในประเทศไทย 
ไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะยาว พร้อมดูแลทุกปัญหาให้ลูกค้ารวมถึงการตรวจเช็คเอกสารให้ลูกค้าก่อนยื่นวีซ่า ลูกค้าจะได้ไม่เสียเวลาหากเอกสารผิดพลาดในการไปยื่นขอต่อวีซ่า ทางเราให้คำแนะนำทุกขั้นตอนในการยื่นขอวีซ่า เป็นไปตามกฎระเบียบของ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ถ้าพูดถึงเรื่องวีซ่า สำหรับชาวต่างชาตินั้น ก็คือหลักฐานสำคัญในการแสดงตัวตนในประเทศไทย ว่าชาวต่างชาตินั้นมาที่ประเทศไทยด้วยจุดประสงค์อะไร เช่น อาจจะมาพักผ่อนเป็นวีซ่าท่องเที่ยว บางประเทศการเข้ามาไทยวีซ่าอาจจะได้ยกเว้นในการตรวจตรา และอยู่ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ถึง 30 วัน แต่บางประเทศก็ต้องขอวีซ่าที่สถานฑูตไทยในประเทศของตัวเองก่อนที่จะบินมาที่ประเทศไทยแล้วถ้าอยากพำนักอยู่ต่อในประเทศไทยนานกว่าระยะเวลาที่วีซ่าได้กำหนดไว้


ดังนั้นการดำเนินการร้องขอวีซ่าจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการจะพำนักอยู่ไทยในระยะยาวด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไปเช่น วีซ่านักเรียน วีซ่าเกษียณอายุ วีซ่าภรรยาไทย หรือ วีซ่าสามีไทย แต่บางคนอาจจะขาดความรู้ความ เข้าใจและไม่มีประสบการณ์ในการดำเนินการขอวีซ่า

รายละเอียดวีซ่าแต่ละประเภทที่ต่างชาติใช้มากที่สุดมีดังนี้
1 วีซ่าติดตามภรรยาไทย Non o Thai­wife หรือวีซ่าอุปการะบุตร Non o Thaichild
หลังจากลูกค้าได้จดทะเบียนสมรสชาวต่างชาติเสร็จแล้วหรือไม่ได้จดทะเบียนแต่มีลูกด้วยกัน ชาวต่างชาติสามารถยื่นขอวีซ่าติดตามภรรยาไทยหรือวีซ่าอุปการะบุตร ได้กับทางสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เค้าจะให้วีซ่า Non O 3 เดือน และยื่นขอวีซ่าติดตามภรรยาไทยหรือวีซ่าอุปการะบุตร 1ปี ได้ หรือถ้าต่างชาติอยู่ต่างประเทศก็สามารถขอ Non o 3 เดือน จากสถานทูตไทย ในประเทศนั้นๆ แล้วค่อยมาต่อ วีซ่าติดตามภรรยาไทยหรือวีซ่าอุปการะบุตร 1 ปีในไทย ได้เช่นกัน ลูกค้าสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้

2 วีซ่าเกษียณอายุ
สำหรับชาวต่างชาติที่อายุ 50 ปี ขึ้นไป และมีความประสงค์จะใช้วีซ่าประเภทนี้ คุณสมบัติหลักของลูกค้า จะต้องมี ใบบำนาญที่ออกจากประเทศต้นทางเป็นจำนวน 800,000 บาทต่อปี หรือ ถ้าไม่มีใบบำนาญ จะต้องมี เงินฝากในบัญชีธนาคารของประเทศไทย เป็นจำนวน 800,000 บาทตามระยะเวลาที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกำหนด และจะต้องมีที่พักอาศัยในไทยที่ชัดเจน ลูกค้าสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้

3.วีซ่านักเรียน
สำหรับชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษารัฐบาลหรือเอกชน ชาวต่างชาติจะต้องเข้าไปติดต่อหน่วยงานนั้นๆเพื่อสมัครเรียนและขอเอกสารเพื่อทำการเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นวีซ่านักเรียน โดยสามารถขอได้ที่ สถานทูตไทยในต่างประเทศและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดที่สถาบันการศึกษาตั้งอยู่ ลูกค้าสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้

ทุกปัญหาของคุณ ให้ทาง ดูแลให้สิครับ
image

 

 


บริการประกันภัยการเดินทาง

บริการตั๋วเครื่องบิน (Tickets)

รับแปลเอกสาร ทุกภาษา

รับแปลเอกสาร ทุกภาษา บนความต้องการของคุณ ทั้งแปลพื่อใช้ทางธุรกิจ หรือเอกสารเพื่อยื่นเข้าสถานทูต การรับรองการแปล หรือบริการยื่นเอกสารรับรองที่กงสุลไทยหรือสถานทูตต่างๆทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ นักแปลมืออาชีพ มีประสบการณ์การแปลเอกสารเข้าสถานทูต ทำงานด้วยความอะเอียดปราณีต เราพร้อมทุ่มเทงานทำงาน เอกสารการแปลความถูกต้องทุกชิ้น จะได้รับตรวจสอบ ก่อนส่งให้คุณตามเวลาที่กำหนด บริการที่รวดเร็วฉับไว ตรงเวลา ราคาที่สมเหตุสมผล

image

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้